Zij-instroom

Personeelsleden die al werken in een zorginstelling, maar niet over het juiste diploma beschikken, nieuwkomers die elders aan de slag zijn, of mensen die niet-beroepsactief zijn komen in aanmerking voor een zij-instroomtraject.

Deze personen kunnen kortlopende opleidingen van maximaal 1,5 jaar volgen, die worden gecombineerd met stages en leren op de werkvloer. Een zij-instromer krijgt een contract van onbepaalde duur en kan rekenen op werkzekerheid als hij/zij het opleidingstraject volbrengt en de kwalificatie behaalt. Voor meer info kan je een kijkje nemen op deze website.