WZN Edegem en Bibliotheek Edegem maken samen ‘Eerste-Hulp-Bij-Dementie’-koffer

Gepubliceerd op vrijdag 24 mrt 2023 om 11:00

Samen met Bibliotheek Edegem stelt WoonZorgNetwerk Edegem op vrijdag 24 maart officieel de allereerste ‘Eerste-Hulp-Bij-Dementie’-koffer in Edegem voor. Met de koffer geeft WoonZorgNetwerk Edegem op een laagdrempelige manier correcte kennis en omgangstips mee aan gezinnen die met dementie geconfronteerd worden.

“Dementie is een aandoening die heel wat mensen in onze samenleving treft. Iedereen kent tegenwoordig wel iemand met dementie. De confrontatie daarmee kan behoorlijk ingrijpend zijn. Dan start voor familieleden, mantelzorgers, naasten en de kennissenkring de zoektocht naar informatie.”, zegt Ilse Van Montfort, dagelijks verantwoordelijke van WoonZorgCentrum Immaculata.

“Met de ‘Eerste-Hulp-Bij-Dementie’-koffer willen we op een laagdrempelige manier correcte kennis en omgangstips meegeven aan gezinnen die met dementie geconfronteerd worden. We willen dementie bespreekbaar maken in het gezin en een gevoel van (h)erkenning bieden.”, benadrukt Ilse.

Voor dit ambitieuze project sloeg WoonZorgNetwerk Edegem de handen in elkaar met Bibliotheek Edegem. Die actualiseerde haar aanbod rond dementie dat in het reguliere uitleensysteem terecht komt. In totaal creëerde WoonZorgNetwerk Edegem drie dementiekoffers.

“In de koffer zitten boeken, spelmateriaal, infofolders en flyers. Daarnaast kan je ook dvd’s, brochures over dementie en het thuiszorg- en mantelzorgaanbod terugvinden. We voegen ook een evaluatieformulier toe, zodat de gezinnen feedback of suggesties kunnen geven over de inhoud van de koffers. Of je nu kleuter, lagereschoolkind, puber of volwassene bent, in de koffer vind je materiaal voor iedereen. Met het materiaal kan het thema ‘dementie’ binnen het gezin bespreekbaar worden en hopen we het taboe rond de aandoening nog meer te doorbreken.”, aldus Ilse.

Eén van de koffers is uitleenbaar in de bib, de andere twee kunnen mensen verkrijgen bij het onthaal van WoonZorgNetwerk Edegem. De maximumtermijn voor het uitlenen van de koffer is acht weken.

“Met de ‘Eerste-Hulp-Bij-Dementie’-koffer willen we op een laagdrempelige manier correcte kennis en omgangstips meegeven aan gezinnen die met dementie geconfronteerd worden. We willen dementie bespreekbaar maken in het gezin en een gevoel van (h)erkenning bieden.”

Samen Mens

De EHBD-koffer is één van de projecten die WoonZorgNetwerk Edegem uitwerkte binnen ‘Samen Mens’. Dat is een traject rond dementie, gesteund door de Vlaamse Overheid en het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Een enthousiaste groep medewerkers van Lokaal DienstenCentrum Den Appel, ThuisZorg Immaculata en WoonZorgCentrum Immaculata werkten hard samen aan het traject.

“Naast de EHBD-koffer wilden we ook de samenwerking binnen ons WoonZorgNetwerk verstevigen. Zo rolden we ook de biografische dienstverlening van WZC Immaculata uit bij ThuisZorg Immaculata.Door het opstellen van een mindmap en een kernboek zorgen we ervoor dat elke medewerker binnen WZN Edegem de nodige achtergrondinformatie heeft om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden (ook bij vervangingen).”, legt Ilse uit.

“Daarnaast geven we de cliënt van ThuisZorg Immaculata de mogelijkheid om zich bij een verhuis naar WoonZorgCentrum Immaculata te laten bijstaan door de vaste verzorgende. Zo trachten we de verhuis op een betere en vertrouwdere manier te laten ervaren.”

Een laatste actie binnen het project is een sensibiliseringscampagne rond afgestemde zorg. Zo moedigt de organisatie medewerkers aan om te reflecteren op het eigen handelen en het geven van keuzemogelijkheden tijdens de dagelijkse omgang met bewoners en cliënten met dementie.

“De slotcampagne van de overheid op 28 maart is voor ons zeker geen eindpunt, maar een stimulans om verder te werken aan een goede zorg voor mensen met dementie.”, besluit Ilse.

“De slotcampagne van de overheid op 28 maart is voor ons zeker geen eindpunt, maar een stimulans om verder te werken aan een goede zorg voor mensen met dementie.”

Enkele nuttige cijfers

• Elke 4 seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie.
• 70% van de mensen met dementie woont thuis en wordt verzorgd door hun naaste familie en/of omgeving.
• Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dementie
• In België hebben ongeveer 202.000 mensen dementie
• Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing tegen 2070 verdubbeld zijn.