Veiligheid

Een veilig huis met een warme sfeer is een voorwaarde om zich thuis te voelen.

Brandveiligheid

Brand blussen is een taak van de brandweer. Maar bijna iedere brand begint klein. De schade zal beperkt blijven als het personeel snel en doeltreffend kan optreden. Het zorgoproepsysteem is gekoppeld met de brandcentrale. Ieder personeelslid krijgt i.s.m. de veiligheidspreventiedienst IGEAN een cursus “wat te doen bij brand”. Die cursus wordt regelmatig opgefrist.  Zowel tijdens de dag als nacht worden onverwacht brandoefeningen gehouden.

Diefstalpreventie

Om veiligheidsredenen gaat de buitendeur om 22.00 uur op slot. De inkom is voorzien van camerabewaking.

Personeel kan tijdens de nacht via het computerscherm van op elke residentie kijken wie aan de voordeur aanbelt.

Ook op de kamers is er gedacht aan diefstalpreventie:

Elke bewoner kan beschikken over een sleutel om de kamer af te sluiten. (waarborg: € 4,00). Het sleutel passe-partoutsysteem is er op voorzien dat bewoners zichzelf niet kunnen opsluiten.

Dwaaldetectie

Bewoners die lijden aan dementie, desoriëntatie of herstellen van zware hersenletsels vragen een constante supervisie om hen weg te houden uit gevaarlijke zones (openbare weg, technische lokalen…).

Op residentie Freesia wonen uitsluitend mobiele ouderen met dementie. Deze residentie is uitgerust met een codeklavier aan de voordeur. Iedereen kan er vrij naar binnen maar om de residentie te verlaten moet een code ingetikt worden. Bewoners kunnen onder begeleiding van familie of bezoek steeds de residentie verlaten.

Op de andere residenties voorzien wij een ander dwaaldetectiesysteem.  In de deuren ter hoogte van het salon is er een wegloopbeveiliging ingewerkt die het verzorgend personeel meldt wanneer sommige bewoners zich begeven buiten de afgebakende veilige zone. Een bewoner met desoriëntatie-verschijnselen krijgt een waterdicht polsbandje. Wanneer deze bewoner de salonzone benadert vanuit de gang kamers 17 t/m 28, zal de plaats waar die bewoner zich bevindt onmiddellijk worden doorgegeven aan het zorgpersoneel. Het systeem geeft de ID van de bewoner mee dmv een koppeling met het oproepsysteem.

Als de bewoner toch deze zone dient te verlaten kan deze mits begeleiding van een zorgkundige met een zorgbadge de zone verlaten zonder dat er een alarm wordt gegenereerd.

Persoonlijke veiligheid

Wij zorgen er voor dat elke bewoner steeds een aangepast oproepsysteem binnen handbereik heeft. 

In de woonkamer, aan het hoofdeinde van het bed, is er een eerste oproepsysteem: een oproeppeer. Een tweede oproepsysteem vind je in de sanitaire cel. De oproepknop die zich in het plafond bevindt, kan met een trekkoord met oranje bol geactiveerd worden. De trekkoord kan in lengte zodanig worden afgesteld dat een bewoner die op de grond valt, nog aan de trekkoord kan.    

De juiste medewerkers kunnen bereikt worden, waar ze zich ook bevinden. Zij krijgen elke oproep op een handset. Op het display lezen zorg- en verpleegkundigen duidelijk de locatie van de oproep. 

In elke gemeenschappelijke ruimte (salon, living, WC, badkamer, …) is een oproepsysteem aanwezig.

Rookbeleid

In uitvoering van het KB van 31-12-2005 m.b.t. het rookverbod in openbare gebouwen, geldt ook in het WZC Immaculata een algemeen rookverbod voor personeel, bezoekers en bewoners.  

Ook in Café Klets-Kop mag niet gerookt worden, op het terras mag dat wel.