Samen Mens

WoonZorgNetwerk Edegem zet zich in om een positievere beeldvorming over mensen met dementie te creëren. We bekijken met het traject ‘Samen mens’  onze dienstverlening kritisch rond de kwaliteit van leven, wonen en zorg. Hiervoor gebruiken we het referentiekader dat uitgaat van een persoonsgerichte benadering.  Samen met mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers reflecteren we de 6 thema’s van dit referentiekader:

  • Een genuanceerde beeldvorming
  • Normalisatie
  • Autonomie in geborgenheid
  • Afgestemde zorg voor de persoon met dementie
  • Mantelzorgers en naasten
  • De professionele zorgverlener en vrijwilliger.

Vertrekkende vanuit een nulmeting bij familie, medewerkers en vrijwilligers stellen we prioriteiten op om rond te werken. De projectgroep - die multidisciplinair samengesteld werd uit medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers - zal deze prioriteiten onder de aandacht brengen. We zien in het project ‘Samen mens’ de mogelijkheid om samen met directieleden, WoonZorgCentrum en ThuisZorg Immaculata en alle medewerkers de leidraad te implementeren in het ganse WoonZorgNetwerk Edegem. De werking naar personen met dementie én hun omgeving kan zo verder uitgroeien tot uitstekende zorg- en dienstverlening.

Enkele realisaties:

- De EHBD-koffer (Eerste Hulp bij Dementie)