Museum E!

Immaculata is in 2014 gestart met een totaal veranderingstraject gericht op hoffelijkheid, beleving en het creëren van een uniek decor.

Met Museum E! wil WZC Immaculata een uniek en gastgericht decor uitvouwen dat onze visie ondersteunt en faciliteert. De E! van Museum E! staat voor Ervaren: ervaren van samen plezier beleven, van nieuwe sociale netwerken die vorm krijgen, van de mogelijkheden die hedendaagse kunst biedt in relatie tot ouderen en hun omgeving.

Het wil bezoekers dichter bij elkaar brengen; en dit nét op het moment dat in ieders biografie ‘zorg voor zorgbehoevende ouderen” centraal staat.

Drie pijlers die dit project invulling geven: een kunstenatelier, sokkels en vitrines met kunst uit de collectie van het M HKA en vitrines aan elke kamerdeur.

Samenwerking M HKA

Al van bij de opstart van het project Museum E! kregen we advies en ondersteuning van het Museum Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA). Vanuit hun project ‘Meet me @ M HKA’ hebben zij ervaring opgedaan in het werken met hedendaagse kunst en ouderen met dementie. Deze expertise willen ze graag delen, maar ook verder zetten buiten de muren van het museum in Antwerpen.

WoonZorgNetwerk Edegem kan beroep doen op een uitgebreide kunstcollectie van het Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen, afgekort ‘M HKA’. Om de zes maanden ontdek je nieuwe kunstwerken in de inkomhal en Café Klets-kop.

De Museum E! medewerker van WZN Edegem leidt de gidsen van M HKA op in dementievriendelijke rondleidingen.