Lees hier de buurtanalyse rond Edegem centrum en Elsdonk.

Gepubliceerd op donderdag 3 nov 2022 om 09:43
De buurtanalyse rond Edegem centrum en Elsdonk is klaar! Lees hier het volledige verslag.

Sinds het woonzorgdecreet van 2019 is er een sterkere focus op het concept van zorgzame buurten en het versterken van sociale cohesie in de verscheidene gemeentes en steden in Vlaanderen. Hierbij verschoof de overheid de focus voor de lokale dienstencentra (LDC) van het aanbieden van diensten en activiteiten, naar het opnemen van een meer verbindende rol. In deze rol zouden dienstencentra trachten de sociale cohesie te faciliteren door meer in te spelen op de unieke uitdagingen van de verschillende buurten. Buurten zouden in een ideale wereld een plaats worden waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zelf een rol opnemen in de mantelzorg. Dit zou dan aangevuld worden met een professioneel zorgaanbod dat hulp aanbiedt waar het nodig is en waarbij ook lokale dienstencentra een rol in (kunnen) spelen.

Om tot deze ideale wereld te komen werd er in dit woonzorgdecreet bepaald dat dienstencentra een buurtanalyse moeten maken, tegen uiterlijk december 2022. Deze buurtanalyse is als een foto, die weergeeft wat de situatie in Edegem is door te kijken naar recente cijfers, de actuele situatie in de omgeving, en de ervaringen van de inwoners. Het is een manier om te kijken naar de gemeente op een minder oppervlakkig niveau, op een diepere manier dan enkel cijfers of anekdotes apart. Deze buurtanalyse zal aan de basis staan van een meerjarenplan, waarin Lokaal DienstenCentrum Den Appel haar acties binnen Edegem beschrijft voor de volgende jaren.


Het is wel belangrijk voor de buurtanalyse om te beseffen dat Edegem een gemeente is met unieke omstandigheden. Een groeiende vergrijzing die in de meeste gemeentes aanwezig is, wordt gecombineerd met een grote verzameling aan andere maatschappelijke uitdagingen. De vier buurten die Edegem gebruikt voor haar indeling zijn dan ook een reflectie van deze realiteit. Al is het concept van een zorgzame buurt toepasbaar op de hele gemeente, loont het bijgevolg om elke wijk apart te bekijken. Daarom wordt er in deze buurtanalyse slechts gefocust op Edegem Centrum en Elsdonk, en werd waar mogelijk op buurtniveau onderzoek uitgevoerd. Deze buurten liggen geografisch het dichtste bij Lokaal DienstenCentrum Den Appel en dit maakt het daardoor interessant om deze als eerste te bestuderen.


In deze buurtanalyse wordt eerst een overzicht van Edegem Centrum en Elsdonk gegeven met achtergrondinformatie over de mobiliteit in de twee buurten. Vervolgens wordt de demografie en de het sociaaleconomische profiel van de inwoners onder de loep genomen, alvorens te kijken naar het verenigingsleven. Daarna volgt een overzicht van de verschillende vormen van onderzoek die werden uitgevoerd in kader van deze buurtanalyse. Dit onderzoek stond open voor iedereen, maar er werd wel een extra inspanning gedaan voor de groep 65+’ers.Tenslotte komt de buurtanalyse samen in een aantal conclusies die hopelijk in de toekomst mee aan de basis kunnen staan van het meerjarenplan van Lokaal DienstenCentrum Den Appel.

Downloads

  • buurtanalyse Elsdonk en Centrum.pdf 18,8 Mb