Kinesitherapie en logopedie

Ons activatieteam - bestaande uit kinesisten, logopedisten - zet zich hard in om te helpen in de zorgverlening. De kinesisten behandelen de bewoners bij wie kinesitherapie noodzakelijk is om de genezing en/of de revalidatie te bevorderen. Dit kan enkel bij een voorschrift. 
Daarnaast is het van zeer groot belang om de mensen in hun dagdagelijks handelen tot beweging en activatie te stimuleren en te motiveren. We hebben verschillende kineruimtes ter beschikking met moderne toestellen. 

Bovendien stimuleren de kinesisten de functionaliteit van de bewoners, geven ze vormingen aan het verzorgend en verplegend personeel over correcte verplaatsingstechnieken en waken ze over een goed en verantwoord effectief hef-en tilbeleid.

Onze logopediste helpt bij slikproblemen.