Jobstudenten en stagiairs

Door het aanbieden van stageplaatsen willen we studenten de mogelijkheid bieden om hun theoretische kennis toe te passen en nieuwe inzichten te verwerven. Op die manier wil ons woonzorgcentrum actief bijdragen aan de opleiding van studenten.

De stage heeft als doelstelling beroepservaring op te doen. In een eerste fase door het uitvoeren van taken onder begeleiding van een aangestelde medewerker. Al de procedures hebben als hoofddoelstelling ervoor te zorgen dat onze bewoners gelukkig zijn in het woonzorgcentrum. In een tweede fase kunnen studenten ook zelf initiatief nemen om de aangeleerde beroepservaring zelfstandig uit te voeren.

Een stagiair wordt toegewezen aan een mentor. Aan deze persoon wordt feedback gevraagd. Overleg en evaluatie gebeurt met en door de mentor. Ook studenten ergotherapie, kinesitherapie, animatie, maatschappelijk werker en administratie/onthaal kunnen bij ons terecht voor een stage. Deze stages worden telkens begeleid door de beroepskracht van de betreffende discipline.

De stage-uren van de stagiair(e)s worden besproken met de school.

WZC Immaculata ontvangt doorheen het jaar studenten uit een 17-tal verschillende scholen. Deze logistiek assistenten, zorgkundigen en verpleegkundigen in spé doen hier de nodige praktijkervaring op, terwijl onze bewoners kunnen genieten van hun dynamiek en enthousiasme.

Downloads

  • aanvraagformulier_jobstudenten_vp-vz_2022.pdf 176,3 Kb
  • aanvraag_vakantiewerk_2022_animatie.pdf 171,1 Kb