Inspraak

Jouw mening telt in het WoonZorgNetwerk Edegem!

WoonZorgNetwerk Edegem vindt jouw mening superbelangrijk. Daarom voorzien we verschillende mogelijkheden om alle klanten - van bewoners, familieleden tot cliënten van Lokaal DienstenCentrum Den Appel en ThuisZorg Immaculata - op collectieve wijze en in samenspraak met elkaar, een ruime kans te bieden tot inspraak in de werking van de organisatie.

WZC Immaculata

Vanaf 2018 organiseren wij per residentie de bewonersraad, die we ook wel burenklets noemen. Op die raad is er aandacht voor de publieke bewonersaangelegenheden op de residentie zelf. De bewonersraad verloopt op alle residenties volgens hetzelfde stramien onder leiding van de gastvrijheidscoaches. Op de vaste agenda staan thema's als veiligheid, hoffelijkheid, belevenissen en efficiëntie. Naast de vaste agenda is er natuurlijk ruimte voor varia.

De bewonersraad slaagt er vooral in om heel wat kleine veranderingen te realiseren die het leven in WZC Immaculata weer wat aangenamer maken. De directie geeft in het merendeel van de gevallen gunstig gevolg aan de voorstellen van de bewonersraad. De verslagen van de bewonersraad kan je hieronder terugvinden. 

burenklets integraal GDPR.pdf366,1 Kb(pdf)

Ook familieleden van residenten nodigen we twee keer per jaar uit om feedback te geven over de werking van het WZC. Op de familieraad is elk familielid van harte welkom. De verslagen kan je hieronder terugvinden. 

familieraad_2022_12_12.pdf213,7 Kb(pdf)

familieraad_2023_06_01.pdf314,8 Kb(pdf)

familieraad_2023_11_27.pdf293,8 Kb(pdf)

Klachten of meldingen

Elke bewoner, familielid, cliënt en medewerker stellen we in de mogelijkheid om een klacht te uiten over de hulp- en dienstverlening binnen onze organisatie.
We beschikken over een klachtenprocedure die strikt wordt nageleefd bij elke uiting van ongenoegen over de dienstverlening.

Heb je een klacht of melding? Laat het ons weten via immaculata@wznedegem.be 

Downloads

  • familieraad_2024_05_28.pdf 263 Kb