Dienstencentrumleider Den Appel

Wat mag je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning, organisatie, coördinatie en evaluatie van de werking van het dienstencentrum. Je faciliteert een breed toegankelijk aanbod van (laagdrempelige) activiteiten en diensten, waar ontmoeting en verbinding centraal staan.
 • Je bewaakt het aanbod binnen het kader van de opdrachten van een dienstencentrum. Je garandeert hierbij een gedragenheid van de werking bij de bezoekers. Tevens neem je initiatieven om de sociale cohesie in de buurt en het sociale netwerk van onze bezoekers te versterken.
 • Je zorgt voor actieve samenwerkingsverbanden, zowel intern als extern in de organisatie, en neemt gepaste initiatieven om de samenwerkingen levendig en constructief te houden.
 • Je kent de bezoekers en de bezoekers kennen jou als gezicht van dienstencentrum Den Appel. Je weet competenties en talenten van bezoekers en vrijwilligers te benutten met het oog op sociale waardering. Het lokale verenigingsleven en de buurtbewoners worden actief betrokken bij opdrachten en activiteiten.
 • Je staat in voor de werving en aansturing van vrijwilligers. Je kan goed samenwerken met vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties uit het lokale verenigingsleven voor de realisatie van opdrachten.
 • Je levert een actieve bijdrage aan visieontwikkeling in het kader van de meerjarenplanning. Je bent een kei in het omzetten van deze theoretische doelstellingen naar concrete acties in of voor de buurt.

Wat verwachten we van jou?

 • Je beschikt over een relevant bachelordiploma in een sociale richting.
 • Je handelt vanuit een hartelijke, enthousiasmerende, betrokken en ondersteunende houding zodat de drempel voor nieuwe bezoekers verlaagd wordt.
 • Je bent een echt organisatietalent.
 • Je handelt vanuit een integere, respectvolle en verbindende basishouding.
 • Je bent een actieve (mee)denker en durft trots te zijn op je bereikte resultaten. Je bent evenzeer in staat om een stapje terug te zetten en de vertaalslag te maken tussen het beleids- en concretiseringsniveau.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de jouw toegewezen taken, en signaleert tijdig moeilijkheden of problemen. Deze schrikken jou niet af, maar zorgen voor een extra stimulans om samen met je team aan de slag te gaan.
 • Je hebt voeling met onze doelgroep. Je bent in staat om de vraag achter de hulpvraag of opmerking te detecteren en hier gepaste acties in te ondernemen.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en kan projecten uitwerken van A tot Z.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende en boeiende job in een hecht team thuiszorg. Je vormt een tandem met de assistent-dienstencentrumleider om de dagdagelijkse werking vorm te geven. Daarnaast kan je ook rekenen op extra ondersteuning omtrent administratie, intake, doorverwijzing, uitwerken van projecten rond de preventieve functies en het aanbod voor mantelzorgers. 
 • Waar nodig springen jullie voor elkaar in om zo de dagdagelijkse werking te garanderen voor onze bezoekers. Zo blijft elke dag uitdagend en afwisselend.
 • Een reeds uitgevoerde buurtanalyse als vertrekpunt voor concrete actiepunten.
 • Een bediendecontract van onbepaalde duur
 • Vergoeding op B1-B3-niveau, relevante anciënniteit wordt meegenomen.
 • Voltijdse tewerkstelling: maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot en met 17u00
 • Voordelige verlofregeling: 20 wettelijke dagen + 6 aanvullende dagen + 1 plaatselijke feestdag
 • Maaltijdcheques van 8 euro per volledige dag (7,6 uur)
 • Een gratis hospitalisatieverzekering voor personeelsleden, en een goedkope verzekering voor partner en kinderen
 • Aanvullende tweede pensioenpijler (ter waarde van 3% bruto-jaarsalaris)
 • Maximale fietsvergoeding (0,27 euro/km) of volledige terugbetaling openbaar vervoer
 • Kortingen en voordelen via de Pluspas en de sociale dienst GSD-V
 • Een actieve personeelskring 

Selectie:          

 • Preselectie op basis van je motivatiebrief en CV.
 • Gesprek met de teamverantwoordelijken

Hoe solliciteren?

Richt uw kandidatuur met motivatiebrief en CV aan:

WoonZorgNetwerk Edegem, t.a.v. Stephanie Daemen, e-mail personeel@wznedegem.be.

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen met Stephanie Daemen, coördinator Zorgzame Buurt, tel. 03 450 84 10.