Directeur WoonZorgNetwerk

WoonZorgNetwerk Edegem is op zoek naar een nieuwe directeur. Heb jij leidinggevende ervaring in de zorgsector en wil je de uitdaging aangaan? Bezorg ons dan voor 2 oktober 2022 je cv en motivatiebrief.

Profiel

 • Je hebt 5 jaar leidinggevende ervaring in de zorgsector
 • Je beschikt over een masterdiploma (of slaagt in een capaciteitstest indien enkel bachelordiploma - aanvullend op het assessment)

Jobgerelateerde competenties

 • Je trekt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het woonzorgbeleid met oog op een klantgerichte dienstverlening in dienstencentrum, thuiszorg én residentiële zorg
 • Als hoofd van het personeel sta je in voor het dagelijks personeelsbeheer en de eventuele delegatie ervan zodat de reglementen correct worden toegepast
 • Je staat in voor de algemene leiding en coördinatie van de diensten (excl. financiële dienst), het opzetten van een adequate organisatiestructuur en efficiënte werkingsprocessen
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming en het stimuleren van communicatie 
 • Je verzorgt de externe communicatie, het stimuleren van samenwerkingsverbanden en het vertegenwoordigen van de organisatie
 • Je neemt veiligheidsacties (o.a. warmteactieplan, legionellabeheersplan, HACCP, valpreventie, medicatiebeheer, outbreakplan bij bvb. griep, covid-19, doolgedrag… ) en infrastructuur (toegankelijkheid, brand, bewoonbaarheid…)
 • Je voert de wettelijke en reglementaire taken uit als secretaris van de bestuursorganen
 • In nauwe samenwerking met de zakelijk directeur waak je over een gezonde en verantwoorde organisatie.
 • Je coördineert en staat in voor de organisatie van (grootschalige) projecten op WoonZorgNetwerk-niveau met oog op de realisatie van strategische en operationele doelstellingen

Aanbod

- Voltijds contract van onbepaalde duur (38 uur/week) in weddeschaal A5a-A5b (min. 4.372,65 - max. 7.482,78 euro per maand)

- Gratis hospitalisatieverzekering (+ voordelige verzekering voor kinderen en/of partner)

- Maaltijdcheques van 8 euro/dag

- Tweede pensioenpijler (3% bruto-jaarsalaris)

- Fietsvergoeding (0,25 euro/km) of terugbetaling abonnement openbaar vervoer

Procedure

- preselectie op basis van cv en motivatiebrief (uiterlijk 30/09)

- schriftelijke proef en jurygesprek

- assessment (en eventueel capaciteitstest) voor de best scorende kandidaten

Downloads

 • Directeur woonzorgnetwerk Edegem.pdf 490,6 Kb
 • Selectieprogramma directeur woonzorgnetwerk.pdf 134,3 Kb