Carolina - medewerker sociale dienst

"Samenwerking tussen WZC en thuisdiensten biedt veel mogelijkheden"

Van sommige mensen word je spontaan blij. Carolina Glazemakers is zo iemand. Ze begon destijds te werken op de sociale dienst van het OCMW, maar verhuisde in 2011 (bij de bouw van de huidige voorbouw) naar de gebouwen van het huidige WoonZorgNetwerk.

"Wat ik leuk vind aan mijn job? De fijne collega’s, het aangename contact met de Edegemse senioren en de afwisseling. Ik doe bureauwerk, maar mag ook op huisbezoek gaan, organiseer het mantelzorgaanbod en heb overleg met verschillende disciplines. Daarnaast heb ik het geluk dat ik een lang traject mag aangaan met de mensen. Je hebt vaak al een babbel als de eerste ouderdomskwalen opduiken, en volgt hen mee op doorheen de jaren. Dat contact probeer ik altijd zo zacht en warm mogelijk te laten verlopen.” 

Zorg dragen is voor Carolina de essentie van alles. “In dat opzicht ben ik ook grote fan van onze mogelijkheden als netwerk. In het zorgkantoor bespreken we lopende dossiers en nieuwe aanmeldingen met de sociale dienst van het WZC, wat ons de mogelijkheid biedt om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Daarnaast is er ook het project waarbij verzorgenden van de thuiszorg voor een warme overdracht zorgen als hun cliënten worden opgenomen in het WZC. Op die manier kunnen we echt een meerwaarde creëren.”