Biografische dienstverlening

Biografische dienstverlening is een professionele werkwijze die kansen tot ontwikkeling in de menselijke levensloop wil ondersteunen.

Welkom in de leefwereld van de bewoner

We gaan op zoek gaan naar de rode draad in de levensloop van iedere bewoner. Welke zin en dynamiek komt tot uiting in deze unieke levensloop?  En hoe spelen de relaties van vroeger en nu daarop in.

We organiseren onze dienst zo dat we ieders individuele mogelijkheid tot meebepalen, tot sturend handelen in het eigen leven, tot bewust omgaan met eigen lot, maximaal willen ondersteunen.

We leven ons in de leefwereld van de bewoner in en krijgen zo aandacht voor de mogelijkheden, behoeften en verwachtingen van de bewoner en zijn familie. De zorg voor de bewoner doet recht aan alle dimensies van het mens zijn. Elke discipline leeft zich in en draagt vanuit een eigen invalshoek haar steentje bij.

Samen met heel het team zoeken we naar wat we best wel of beter niet doen in ons dagelijks contact. We denken creatief na over de geschikte aanpak, activiteiten op dienst die we de bewoners kunnen aanbieden, zowel in dagelijkse contacten als op belangrijke momenten in het leven van de bewoner. Hierbij gaan we uitnodigend te werk, houden we rekening met het individuele tempo en respecteren we de intimiteit van ieders levensloop.

Vitrines tonen de levensloop

Vitrines aan elke kamerdeur op de wooneenheden Aster, Begonia en Calla zullen deel uitmaken van ons gastvrij decor. Deze vitrine is een stukje museum voor elke bewoner en familie. Via een biografisch gerichte invulling met voorwerpen, teksten, foto’s, … kunnen families en bewoners zichzelf voorstellen, uiteraard binnen ieders eigen gestelde grenzen. Op de wooneenheden Dahlia, Edelweis en Freesia hebben afficheborden aan elke kamerdeur voor beeldmateriaal en een grote vitrinekast voor grotere kunstwerken eenzelfde doel: aanzetten tot en ondersteunen van sociale netwerken.